nojavan7ContentView Portlet

لوح
آرزوهای مزاحم

نوجوانان باید به فکر حال باشند؛ برای این‌که به فکر آینده باشند، وقت زیاد است. در سنین نوجوانی اگر بخواهند درباره آینده فکر کنند، این فکر، خیلی تعیین‌کننده نیست؛ چون به‌هرحال حتماً یک مسیری را باید بگذرانند؛ لذا باید به فکر حالِ خودشان باشند.

۱۳۷۶/۱۱/۱۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA