nojavan7ContentView Portlet

لوح
غرق خیال!

من انتظار دارم نوجوانان به جای این‌که خیلی به آینده نگاه کنند، به حال بنگرند. الان شما در دوران طلایی یادگرفتن و آماده‌سازی ذهن و فکر خود زندگی می‌کنید؛ من می‌ترسم اگر بچه‌ها امروز خیلی به فکر این باشند که فردا چه‌کاره خواهیم شد، در تخیّلاتِ زیاد و غیرعملی بروند و از زمان حالشان بمانند.

۱۳۷۶/۱۱/۱۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA