nojavan7View Portlet

گپ و گفت
درست 41 سال پیش در روز سیزده آبان دانش‌آموزان در اعتراض به رژیم پهلوی اقدام به تظاهرات کردند. اگر شما هم یکی از همان دانش‌آموزان بودید چه حسی داشتید؟
فکر می‌کردید پیروز شوید؟
فکر می‌کردید پیروز شوید؟
تسخیر لانه شیطان
تسخیر لانه شیطان
نسل دلیران
نسل دلیران
نعمت بزرگ
نعمت بزرگ
نمی‌رود از یادمان
نمی‌رود از یادمان
دفع کرونا با رعایت شیوه‌نامه‌ها
دفع کرونا با رعایت شیوه‌نامه‌ها
طراوت همدلی
طراوت همدلی
بالای سر دشمن
بالای سر دشمن
برتر از اصحاب
برتر از اصحاب
از جان گذر کن
از جان گذر کن
انتخاب رشته صحیح پایه پرورش استعداد
انتخاب رشته صحیح پایه پرورش استعداد
مردمی باشیم
مردمی باشیم
خدمت به مردم
خدمت به مردم
مژده آرامش
مژده آرامش
یاد مرگ
یاد مرگ
نیت‌های خدایی
نیت‌های خدایی
ملت بیدار
ملت بیدار
پیروزی با خدا
پیروزی با خدا
نو+جوان
نو+جوان

nojavan7View Portlet

نمایش همه
دیدار
نماهنگ
درس اخلاق
یادم باشه
1397
1398
1399
1400
+