nojavan7ContentView Portlet

جزوه
دست در دست کتاب

داشتن بعضی از عادت‌ها حکم نردبان را دارد، می‌توانیم دو طرفش را گرفته و بالا برویم. عادت‌های خوبی که به همه ثابت شده داشتن آن‌ها یک جهش حسابی در ما ایجاد می‌کند. مثل عادت به کتاب خواندن. راستش هیچ زمانی از تاریخ نبوده که مردم خودشان را بی‌نیاز از کتاب و دانش ببینند، شاید برای بعضی‌ها شبکه‌های اجتماعی نه تنها جای کتاب، بلکه وقت با خانواده بودن را هم گرفته‌ باشد، اما باید از یک جایی به خودمان تکانی بدهیم؛ به قول آقا بی‌مایه فطیر است. اصلا ببینیم خود ایشان در این باره چه راهنمایی‎هایی کردند؟

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA