nojavan7ContentView Portlet

لوح
کتاب‌های رویایی

در منزل خودِ من، همه افراد، بدون استثنا، هرشب در حال مطالعه خوابشان می‌برد. خود من هم همین‌طورم. نه این‌که حالا وسط مطالعه خوابم ببرد. مطالعه می‌کنم؛ تا خوابم می‌آید، کتاب را می‌گذارم و می‌خوابم. من فکر می‌کنم که همه خانواده‌های ایرانی باید این‌گونه باشند.

۱۳۷۴/۲/۲۶ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA