nojavan7ContentView Portlet

خاطره
ترس سلاح آمریکا
روایت رهبر انقلاب از دیدار با امام خمینی در مورد آزادی ‌جاسوس‌های آمریکایی

در سال ۵۸، آن وقتی که جوان‌های ما این جاسوس‌های آمریکایی و جاسوس‌خانه‌ آمریکایی را گرفته بودند، بعضی‌ها فشار می‌آوردند به شورای انقلاب که بگویید این‌ها را آزاد کنند. رفتیم خدمت امام که از امام بپرسیم که چه کار کنیم. پرسیدیم که آقا این جوری است، فشار می‌آوردند که این‌ها را هر چه زودتر آزاد کنید؛ امام رو کردند به ما و گفتند که از آمریکا می‌ترسید؟ بنده عرض کردم نخیر نمی‌ترسیم! گفتند پس نمی‌خواهد آزادشان کنید.

۱۳۹۹/۲/۶ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA