nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
تسخیر لانه شیطان

حرکت عظیمی [بود] که جوان‌های ما انجام دادند. سیزدهم آبان مظهر استکبارستیزی ملّت ایران بود؛ خب رژیم آمریکا رژیم استکباری است و رژیم استکباری، جامع بسیاری از ضررها و شیطنت‌ها و بدی‌ها است. رژیم استکباری، هم جنگ‌افروز، هم تروریست، هم تروریست‌پرور، هم مداخله‌گر، هم فاسد، هم انحصارطلب؛ بنابر‌این، ستیزه‌گری با این استکبار، با این پدیده، عین عقلانیّت است.

۱۳۹۹/۸/۱۳ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA