nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
آرایش معنوی
فهرستی از ویژگی‌هایی که می‌تونین خودتونو با اونا آرایش بدین!

ما باید نفوس جوان‌های عزیزمان را صیقل بدهیم. این جوان‌هایی که اینجا هستند فرزندان عزیز ما هستند؛ این‌ها ارواح طیّبه و نفوسِ سالمِ اجتماعِ ما هستند؛ این جوان‌ها از جمله‌ بهترین‌های مردم ما و جامعه‌ ما محسوب می‌شوند؛ ما بایست تا آنجایی که می‌توانیم وسیله‌ صیقل دادن نفوس این‌ها را فراهم کنیم. آرایش معنوی آن‌ها به تقوا، اخلاص، شجاعت، تواضع، پایبندی به عهد و وفاداری نسبت به قولی است که به نظام و اسلام و انقلاب داده‌اند؛ و جزو واجب‌ترین آن‌ها است.

۱۳۹۹/۷/۲۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA