nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
حیات‌بخش
کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر کودکان

شاخص مرگ‌ومیر کودکان نشان می‌دهد به‌طور متوسط به ازای هر 1000 کودک، چند کودک قبل از رسیدن به یک سن مشخص (1 سال یا 5 سال) می‌میرد. هر چه این شاخص کمتر باشد، نشان‌ می‌دهد وضعیت بهداشت و درمان در آن کشور مناسب‌تر است.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA