nojavan7ContentView Portlet

داده نما
موسم پرواز
چگونه از برکات روز عرفه بیشتر استفاده کنیم؟

روز عرفه را قدر بدانید. در روایتی دیدم که «عرفه و عرفات را بدین خاطر چنین اسمی داده‌اند که در این روز و آن مکان، موقعیّتی برای اعتراف به گناه در نزد پروردگار پیش می‌آید.» اسلام، اعتراف به گناه را در پیش بندگان، مجاز نمی‌داند. اما پیش خدا، چرا. بین خودمان و خدا، خلوت کنیم و به تقصیرهایمان و به گناهانمان که مایه روسیاهی ما، مایه بسته شدن پروبال ما و مانع پرواز ماست، اعتراف نماییم و از آن‌ها توبه کنیم.

۱۳۷۳/۲/۲۸ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA