nojavan7ContentView Portlet

جزوه
غرق نور
برخی توصیه‌های کاربردی رهبر انقلاب برای استفاده هر چه بهتر از ماه رمضان

در ماه رمضان، هم باید به خودمان برسیم، هم به مردم. ضمنا بدانیم که اگر به خودمان نرسیم، به مردم هم نمی‌شود رسید، ماه رمضان برای این است که ما خودمان را اول کمی نورانی کنیم؛ وقتی نورانی شدیم، می‌توانیم به دیگران هم برسیم.

1371/11/25 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA