nojavan7ContentView Portlet

لوح
راه پسندیده

بعضی‌ از سیاسیّون و دیگران در گوشه و کنار اعتراض می‌کنند که «چرا می‌خواهید انقلاب یا فکر مقاومت را صادر کنید؟»
ما انقلاب و فکر مقاومت را صادر نمی‌کنیم؛ انقلاب و مقاومت، فکر و اندیشه است، راه است؛ اگر مورد پسند و قبول یک ملّتی قرار بگیرد، به خودیِ خود آن ملّت آن را می‌پذیرد. [مثلا] ما مگر برای روز قدس به کشورها گفتیم که شما بیایید راهپیمایی کنید؟ خودشان خواستند.

۱۳۹۸/۳/۱۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA