nojavan7ContentView Portlet

لوح
آرزوهای دست یافتنی

امروز کشور به جوان‌هایی نیاز دارد که بتوانند بازوان پُرقدرتی باشند برای پیشرفت کشور؛ سرشار از انگیزه‌ ایمانی، بصیرت دینی، همّت بلند، جرئت اقدام، اعتمادبه‌نفس، اعتقاد به اینکه «ما می‌توانیم»، امید به آینده و افق‌های آینده را روشن و درخشان دیدن.

۱۳۹۴/۴/۱۳ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA