nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
قدرت پولادین
افزایش 19 برابری تولید فولاد

فولاد و سیمان از مهم‌ترین صنایع استراتژیک، محسوب می‌شوند. فولاد در عرصه‌های مختلفی همچون ساخت‌و‌ساز، خودروسازی، راه‌آهن، تولید و انتقال انرژی کاربرد اساسی دارد. صنعت سیمان نیز به‌عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی در پیشرفت زیربنای اقتصادی هر کشور بر عهده دارد.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA