nojavan7ContentView Portlet

نکته
وقتشه
دلت می‌خواد حافظ قرآن بشی؟ پس...

حفظ قرآن یک نعمت بزرگ است. جوان‌ها و نوجوان‌ها سن توانایی حفظ را قدر بدانند. شما در سنی هستید که می‏توانید حفظ کنید و در ذهنتان بماند.

۱۳۸۶/۶/22 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA