nojavan7ContentView Portlet

همه فن حریف شوید

مهارت‌آموزی یعنی یافته‌های علمی را در عمل پیاده‌ کردن و تحقّق ‌دادن که البته از مدرسه باید شروع بشود. اگر روح مهارت‌یابی در جوان زنده شد، یعنی یاد گرفت که یافته‌ علمی را بتواند تحقّق عملی ببخشد، آن وقت این خیلی برکات در آینده خواهد داشت. 

۱۳۹۸/۲/۱۱- رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA