nojavan7ContentView Portlet

حال ‌و روز تستکی

گاهی اوقات فشارهای درسی، ضدّ نشاط است؛ در بعضی از مدارس، آن‌قدر روی این نوجوان و جوان فشار درسی می‌آورند که آدم می‌بیند این پژمرده شد، افسرده شد... باید بنشینید روی اینها (کنکور) فکر کنید؛ همه‌ اینها چیزهایی است که احتیاج دارد به کار کردن، فکر کردن و بعد دنبال کردن.

۱۳۹۸/۲/۱۱-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA