nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
درس رو دست کم نگیرید
پایه علمی کشور در محیط دانش‌آموزی شکل می‌گیرد.

امروز بعد از دوران انقلاب کارهاى زیادى شده، هم کمّیّت دانشگاه‏‌ها، هم کیفیّت دانشگاه‌‏ها با گذشته خیلى تفاوت کرده، خیلى پیش رفته‌‏ایم؛ نشانه‌‏هایش را شما دارید مى‌‏بینید در جاهاى مختلف؛ امّا این‌ها در شرایط بسیار سختى است، این‌ها متناسبِ امروز ما نیست؛ متناسب امروزِ ما، یک حرکت علمى بسیار عمیق و قوى است که پای‌ه‏اش کجا ریخته می‌شود؟ پایه‌‏اش در سنین شما و در محیط دانش‏‌آموزى و در محیط دبیرستان است که شما بایستى آنجا، علم را به معناى حقیقى کلمه فرابگیرید.

1380/7/12 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA