nojavan7ContentView Portlet

لوح
تمرین موفقیت

شما در دبیرستان، مثل آن جوانی هستید که دارد ورزش می‌کند؛ در واقع ورزش است؛ آن چه شما فرا می‌گیرید در حکم ورزش و تقویت و کارآزمودگی ذهنی شماست که شما را در محیط دانشگاه به راه‌های علمی خوب، و در رتبه‌های بالاتر به کارهای بزرگ ان‌شاالله بکشاند؛ این پایه‌اش امروز ریخته می‌شود. عزیزان من! درس را دست کم نگیرید.

1380/7/12 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA