nojavan7ContentView Portlet

راز عجیب هزارتو!
راز عجیب هزارتو!

هنگام حل کردن هزارتو ممکن است فهمیده باشید که چه مسیری را طی می‌کنید. راهی که برای خروج از هزارتو طی کردید کلمه شکست را ساخته است. در همه لحظاتی که سرگرم پیدا کردن راه خروج  بودید، در واقع مسیر شکست را طی می‌کردید! این‌گونه است که حل هزارتو، بازهم شمارا با شکست مواجه خواهد کرد، آن‌هم بدون این‌که حواستان باشد!

1

آزمون

هزارتویی که اگر راه خروج آن را پیدا کنید، باز هم شکست خواهید خورد!

 آیا میدانید چرا؟

​​​​​​​

2

نقشه دشمن چیست؟

 رهبر معظم انقلاب: آمریکایی‌ها دلشان می‌خواهد جوان‌های ما شجاعت، امید، انگیزه، تحرک و توان جسمی و فکری را نداشته باشند، نسبت به دشمن خوش‌بین باشند و نسبت به فرمانده‌ خودی بدبین باشند. هدف تبلیغات دشمن و همه‌ کارهایی که مخاطبش جوان‌های ما باشند، این است.  [اما] جمهوری اسلامی می‌خواهد این جوان تبدیل به یک عنصر فعّال و اثرگذار... شود.

3

آرزوهای دست‌نیافتنی

 این هزارتو درست مثل مسیری است که خیلی‌ها می‌خواهند دهه هشتادی‌ها را در پیچ‌وخم آن هل بدهند!
در یک دالان این هزارتو، متوقف شدن در سرگرمی‌های روزمره و پرت شدن حواس از وظایف اصلی‌مان را قرار داده‌اند و در دالان دیگر ناامیدی از پیشرفت و اعتماد به تبلیغات رنگارنگ دشمن و حتی در دالانی هم آرزوهای دست‌نیافتنی و اغلب بی‌ارزش...
 اما چه کسانی و چگونه به این هزارتو وارد می‌شوند؟ 
دشمن به دنبال به وجود آوردن ویژگی‌هایی در نسل جوان ایرانی است. ویژگی‌هایی  مثلِ بی‌حالی و تنبلی که انسان را به فکر خوشی‌های زودگذر می‌اندازد. ناامیدی که انسان را از تلاش برای آرمان‌ها باز می‌دارد. بی‌انگیزگی که عاقبتش آرزوهایی است که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. حتی نداشتن‌ توان فکری و جسمی که باعث می‌شود هیچ حرکتی از نسل جوان سر نزند.
کافی است شما این ویژگی‌ها را داشته باشید تا بدون کمترین زحمت اضافه‌ای وارد این هزارتو شوید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA