nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه
چون ازش بدم میاد
هفته صد و چهاردهم

مسلمانان! برای رضای خدا با تمام توان ایستادگی کنید و هر جا لازم است، برای اجرای عدالت شهادت دهید. کینه‌توزی یکی از دو طرفِ دعوا شما را در دام بی‌عدالتی نیندازد.*

آیه 8 سوره مائده

*ترجمه تفسیری

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA