nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
خوشا به حالش

خدای متعال در قرآن از زبان مسلمان‌ها می‌گوید؛ ما یکی از دو حُسنیٰ را داریم؛ حُسنیٰ یعنی بهترین؛ یکی از دو بهترین را ما داریم. آن دو چه هستند؟ یکی‌اش پیروزی است، یکی‌اش شهادت است. شهید سلیمانی به هر دو حُسنیین رسید؛ هم پیروز شد و هم به شهادت رسید؛ یعنی خدای متعال کِلتَا الحُسنَیَین را به این شهید عزیز داد.

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - رهبرانقلاب

خوشا به حالش