nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ | غیررسمی۲
دنیای فاسد
پاسخ آقا به گلایه یک کارگردان از وضعیت موجود جمهوری اسلامی

شما نگاه کنید دنیا، دنیای بدی است؛ دنیای فاسدی است؛ دنیای گرسنگی، دنیای تبعیض و بی‌عدالتی است؛ دنیای حاکمیت بی‌قید و شرط سرمایه است؛ یعنی دنیای سلطه است، دنیا تقسیم شده به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر؛ در مقابل این دنیای بد و فاسد یک نظامی سربلند کرده و آن نظام جمهوری اسلامی است، آن انقلاب اسلامی است.

1396/10/28 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA