nojavan7ContentView Portlet

لوح
دشمن‌تر از دشمن
آمریکا برای ضربه زدن به ایران از هیچ تلاشی دریغ نکرده است

مسئله‌ آمریکا یک مسئله‌ جدّی است. آمریکا با ما دشمن است؛ این دشمنی با مجموعه‌ نظام اسلامی است که امروز ملّت ایران، این نظام را پذیرفته و در راه او دارد حرکت می‌کند. دولت آمریکا و نظام آمریکایی، از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و در صدد براندازی بود.

۱۳۹۷/۲/۱۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA