nojavan7ContentView Portlet

لوح
تهاجم به دل‌ها

ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون‌های ضدمعنویت و ضداخلاق نهاده است و هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینیم. 

۱۳۹۷/۱۱/۲۲- بیانیه گام دوم

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA