nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
پس از احد

بعد از جنگ اُحد که مسلمان‌ها شهید دادند و کسی مثل حمزه‌ سیّدالشّهدا به شهادت رسید، افراد دیگری شهید شدند، مجروح شدند، زخمی شدند. بالاخره جنگ تمام شد و روز تمام شد و برگشتند مدینه، همین دَم مدینه بودند، در محلّ اُحد. یک عدّه‌ای زخمی و یک عدّه‌ای ناراحت [بودند]...آدم‌های نفوذی‌ آمدند بین مردم گفتند که «بله، لشکر، بیرون مدینه منتظرند که به شما حمله کنند -فَاخشَوهُم- بترسید....

۱۳۹۷/۱۱/۱۹ - رهبرانقلاب

پس از احد