nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
وحدت در برابر دشمن

متأسّفانه امروز در فضاهای مجازی، توهین به یکدیگر، اهانت به یکدیگر، تهمت زدن به یکدیگر از سوی جمعی رایج شده است؛ البتّه این جمع، مسلّماً جمع زیادی نیستند لکن کارشان به کشور و به فضای عمومیِ کشور صدمه می‌زند؛ بعضی از این‌ها گناه کبیره است. 

1397/3/25 - رهبرانقلاب

وحدت در برابر دشمن