nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
مسئولان نوجوان
برای پیشرفت کشور، خودتون رو آماده کنید!

شما جوان‌ها خودتان را در قبال مسئله‌ پیشرفت کشور مسئول بدانید. شما جزئی از فعّالان این نقشه‌ وسیع و همه ‌جانبه بدانید و برای آن خودتان را آماده کنید. این آمادگی، یک روز با درس خواندن، یک روز با تحقیق کردن، یک روز با ساختن، یک روز با کار و ابتکار، یک روز با اتّخاذ مواضع درست سیاسی، یک روز با حضور در میدان سیاست است؛ هر روزی، هر دوره‌ای از زندگی شما یکی از این اقتضائات را دارد.

۱۳۹۷/۸/۱۲ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA