nojavan7ContentView Portlet

داده‌نما | برگی از هزاران
بر قله دانایی
رشد 18برابری سهم ایران از تولیدات علمی جهان

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای تعیین جایگاه علمی کشورها، تعداد مقالات علمی منتشر شده توسط یک کشور در معتبرترین پایگاه استنادی جهان موسوم به ISI است و بر این اساس، جایگاه علمی کشورها و سهم هر یک، از میزان تولید علم در دنیا مشخص می‌شود.

می‌توانید این داده‌نما را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA