nojavan7ContentView Portlet

جزوه
دشمن پشت خاک‌ریز شایعه
بیانات رهبر انقلاب درباره ابزارهای دشمن برای نشر افکار باطل

بمباران دروغ، تهمت و شایعه را روی سر این ملت ریختند، شاید بتوانند افکار این مردم، بخصوص جوانان نورس ما را عوض کنند.

1396/10/19 – رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA