nojavan7ContentView Portlet

جزوه
بذر آینده
5 توصیه آقا برای داشتن دوران جوانی باشکوه

جوانی آغاز زندگى است. شما ذخیره‌ ارزشمندى از زندگى را در دست و پیش رو دارید. تن‌پرورى و بیکارگى، ضایع کردن این سرمایه‌ عظیم است.

۱۳۷۹/۱۲/۸ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA