nojavan7ContentView Portlet

دیدار
نسل دلیران
هم‌خوانی دانش‌آموزان و دانشجویان در دیدار با آقا

ایمان حق، عهد انسان
حب الوطن، اصل ایمان
دوستت داریم از دل و جان
خاک ایران

ایران مردان بی‌همتا دارد
عزت و شور پا برجا دارد
دانشجو، دانش‌آموز این راه
فریاد مرگ بر آمريکا دارد

صد سال اگر باشد
این کشور غرق تحریم
با دشمن در نبردیم
نه سازش و نه تسلیم

دنیا بدان شکست ما محال است
حمله به خاک ما فقط خیال است
رهبر فرزانه ما چه خوش گفت:
قدرت آمریکا رو به زوال است

ما عاشقیم عاشق پاک این راه
مهاجريم مهاجر الى الله
صف به صف آماده جلوه ایم در
سپاه حضرت بقیه الله(عج)

نحن جنودک بقیه الله (عج) (۴)

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA