nojavan7ContentView Portlet

داستان مصور
نابغه در اتاق جنگ
خاطره جالب آقا از نحوه آشنایی با شهید باقری

من اصلا شهید باقری را نمی‌شناختم و در همان جلسه او را شناختم. ارتشی‌ها گزارش خودشان را دادند و رفتند. گفتند از سپاه کسی بیاید و گزارش بدهد.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA