nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
ماجرای یک نقشه
از «آن ایران» تا «این ایران»

از حدود 200 سال پیش تا وقوع انقلاب اسلامی در ایران، مرزهای کشورمان کوچک و کوچکتر شده است. تقریبا در تمام حوادث پیش آمده در این سرزمین، خاک و امتیازهای بسیاری داده‌ایم. اگر بخواهیم روزهای باعزت‌ و بهتری را تحویل «آیندگان» دهیم، «امروز» باید از خودمان بپرسیم «چرا در گذشته به بیگانگان باج داده‌ایم؟»

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA