nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
امیدت رو نزنن

تضعیف روحیه‌ مردم و ضعیف کردن نشاط و تحرّک و امید مردم، یکی از هدف‌ها همین بوده. اوضاع را بد جلوه می‌دهند، با صدها زبان، با صدها وسیله. اگر نقطه‌ قوّتی در کشور باشد که مطلقاً انکار می‌کنند؛ نقطه ضعفی اگر وجود داشته باشد، آن را ده‌ برابر می‌کنند، گاهی صد برابر می‌کنند، برای این است که روحیه‌ مردم تضعیف بشود؛ امید مردم، بخصوص امید جوان‌ها؛ جوان‌ها پیش‌تازنند، پیش‌رانند؛ اگر چنانچه امید از آن‌ها گرفته شد، متوقّف می‌شوند، مثل ماشینی که بنزین‌اش تمام می‌شود، این جور [متوقّف] می‌شوند.

۱۳۹۹/۵/۱۰ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA