nojavan7ContentView Portlet

پاشو پاشو عیده!
مأموریت عیدانه نو+جوان برای آن‌ها که می‌خواهند قربانی شرایط نشوند
پاشو پاشو عیده!

از همان روزهای کودکی، عید که می‌شد بزرگ‌ترها می‌گفتند: عید، هر روزی است که در آن گناه نکنیم؛ یعنی یک‌جور تفاوت. چیزی درون احوال ما باید رخ بدهد که روزهایمان را عالی کند. همه‌چیز به ریسه و چراغانی و جشن نیست هرچند که آن‌ها هم لطف خودشان را دارند. حالا بعد از این‌همه روزی که به زورِ کرونا شبیه هم گذراندیم، اگر بالشت را پشت و رو کرده‌ای و دیگر طرفِ خنک ندارد، اگر نزدیک یخچال که می‌شوی جیغ می‌زند، اگر گوشی همراهت شکایت تو را پیش تلویزیون برده و اگر فکر می‌کنی دیگر فرشی نمانده تا گل‌هایش را بشماری، برایت یک پیشنهاد ویژه داریم. کافی‌ است روز عیدی یک تکان مناسب به خودت بدهی و تنبلی را قربانی کنی و روزی را بسازی که مثل بقیه روزهایت نیست!

1

پسرانه‌های نو+جوان!

خب، آقا پسرهای عزیز، نرم‌افزار نو+جوان را که بستید، می‌روید در اینترنت، یک مولودی مناسب ایام عید قربان تا غدیر را دانلود می‌کنید و چند بار گوش می‌دهید.
حالا در حالی‌که مولودی پخش می‌شود با آن لب‌خوانی کرده و از خودتان فیلم بگیرید.
 توجه! مسئولیت هرگونه لنگه دمپایی پرتاب شده به علت صدای بلند شما در خانه، به عهده‌ خودتان است! ما که گفتیم فقط لب‌خوانی کنید!
این فیلم باید یک دقیقه باشد، آن را در صفحه‌ خودتان در نو+جوان با #عیدِقربانی در مأموریت بارگذاری کنید.

2

دخترانه‌های نو+جوان!

دخترخانم‌های گل هم، نو+جوان را که بستید، اینترنت را هم خاموش کنید که دو دقیقه نفس بکشد، بعد یک‌قلم و کاغذ بردارید. خودتان را به‌جای شخصیت اصلی در ماجرای زیر بگذارید و داستان را ادامه دهید.
ادامه‌ داستان را برای ما در صفحه‌ خودتان با #عیدِقربانی در بخش مأموریت بارگذاری کنید.
«خورشید یک‌جوری از پنجره اتاق زده داخل، که چشمام داره از کاسه درمیاد! ای‌بابا، این خورشید هم انگار با ما لج کرده، ملحفه را می‌کشم روی سرم و پشتم را می‌کنم به پنجره و خورشید. صدای مامان می‌آید که به بابا می‌گوید امروز روز عید قربان است، هم دلم می‌خواهد روز عیدی یک کاری انجام دهم که حال و هوایم عوض شود، هم حوصله‌اش را ندارم. همین‌طور  فکرهای جورواجور از سرم می‌گذرد که در اتاقم یک‌هو باز می‌شود و...»

3

چطور در مأموریت بارگذاری کنم؟

به صفحه خودم برو، روی علامت + کنار صفحه کلیک کن و مأموریت را در قالب خواسته شده با #عیدِقربانی بارگذاری کن. 
نکته! این مأموریت فقط در روزهای بین عید قربان تا غدیر قابل تأیید است.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA