nojavan7ContentView Portlet

درس اخلاق آقا
یاد مرگ
با این ویژگی در دوراهی‌ها درست انتخاب می‌کنید

یاد مرگ را در ذهن خودت افزایش بده؛ زیاد به فکر مردن باش. هیچ انسانی نیست که یاد مرگ در او زیاد باشد مگر این که نسبت به دنیا بی‌رغبت می‌شود. مشکلات عمده‌ ماها به‌ خاطر رغبت در دنیا است؛ این مظاهر زندگی دنیا از مال و ثروت و تجمل و زیبایی‌ها و قدرت و زور و اعتبار و مانند این‌ها که همه‌اش دنیاست، رغبت به این دنیا به این مظاهر دنیوی است که ماها را می‌لغزاند. البته این‌جور نیست که این مظاهر دنیا بد باشند؛ نه، آن چیزی که [به ما] ضرر می‌زند میل افراطی و شدید به این مظاهر است که انسان را در سر دوراهی‌ها می‌کشاند.

۱۳۹۴/۲/۱۶ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA