nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
سوخت حقیقی موشک
وقتی فریادهایمان بر سر دشمن آوار می‌شود

این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سرتاسر کشور، در واقع این فریاد انتقام، سوخت حقیقی موشکهایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر و رو کرد. ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA