nojavan7ContentView Portlet

سخن نیکو
چهار اثر سخن نیکو در زندگی دنیا

[ابوحمزه‌ی ثمالی از حضرت امام سجاد علیه‌السلام روایت می‌کند که] حضرت فرمود: سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد می‌کند. رزق انسان را زیاد می‌کند و نماء می‌دهد. اجل انسان را به تأخیر می‌اندازد. انسان را در میان اهل خود و خانواده‌ی خود محبوب می‌کند. اینها همه آثار دنیایی سخن نیکو و قول حسن است؛ یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است [مانند] اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش [بیان شود]؛ قول حسن طبعاً لازمه‌اش این است که با روی خوش و با زبان خوش ادا بشود. آثار دنیوی‌اش اینها است. این هم اثر اخروی‌اش است که انسان را به بهشت می‌کشاند.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA