nojavan7ContentView Portlet

موج 40 ساله
چهار نسل، باهم دریا شدن را تجربه کردند
موج 40 ساله

می‌دانم روزهای انقلاب، خیلی از شما حتی به دنیا هم نیامده بودید. می‌دانم تصویر و تصور ذهنی‌تان از روزهای انقلاب همان چیزهایی است که جسته‌وگریخته از تلویزیون دیده‌اید یا مطالبی است که در کتاب‌های درسی‌تان خوانده‌اید. می‌دانم که درک و باور بعضی از اتفاقات برایتان سخت است.

1

دریا شدن

​​​​​​​اما دقیقاً 40سال پیش در چنین روزهایی حرف و عمل مردم این سرزمین یکی شد. مردم حاضر نشدند حتی با شلیک گلوله نظامیان شاه، خیابان‌ها را ترک کنند، تمام محاسبات زندگی روزانه مردم تغییر کرده بود. مردم باهم مهربان‌تر شده بودند، یکپارچه و یکدل شده بودند، دریا شده بودند...

2

اسم رمز انقلاب

بعضی از کلمات مثل «اسم رمز» می‌مانند. می‌توانند احساسات یک ملت را به جوشش در آورند. می‌توانند، رنگ حماسه به جامعه بزنند و مثل یک جریان خروشان در خیابان‌های شهر و روستا موج به راه بیندازد. «تظاهرات»... این اسم رمز مردم ایران در بهمن‌ماه 1357 بود. فقط کافی بود یک نفر در اتوبوس یا تاکسی در مدرسه یا دانشگاه در اداره یا مغازه آرام کنار گوش تو بگوید: فردا صبح...ساعت...خیابان...«تظاهرات»! همین یک اسم رمز مثل توئیت‌ها و هشتک‌های شبکه‌های مجازی امروزی تا شب هزاران هزار بار دهان‌به‌دهان و گوش به گوش تکثیر می‌شد تا صبح فردا موج مردم در خیابان‌های شهر به راه بیفتد...و امسال هم به‌رسم همان شور انقلابی 40 سال پیش همه ما همان موج خروشان بهمن 57 را به راه انداختیم، امروز چهار نسل، باهم دریا شدن را تجربه کردند. نسل انقلاب، نسل دفاع مقدس، نسل روزهای ساختن کشور بعد از جنگ و دهه هشتادی‌ها، همه آمدیم و چهل‌سالگی انقلابمان را جشن گرفتیم. ​​​​​​​

امسال هم به‌رسم همان شور انقلابی 40 سال پیش همه ما همان موج خروشان بهمن 57 را به راه انداختیم

3

دم دهه هشتادی‌ها گرم

راهپیمایی 22بهمن فقط یک راهپیمایی ساده نیست. وقتی مردم کشورمان یک راهپیمایی درست‌وحسابی برپا می‌کنند، بعدش خیلی‌ها، صدها کیلومتر آن‌طرف جرئت پیدا می‌کنند حقشان را بگیرند. دقت کنید همیشه بعد از راهپیمایی 22بهمن، در فلسطین، لبنان، عراق، یمن، بحرین، سوریه و حتی عربستان مسلمانان قوت قلب پیدا می‌کنند. خیلی مهم است که ما با یک راهپیمایی که شاید ازنظرمان خیلی ساده باشد این‌همه می‌توانیم حال مردم مظلوم کشورهای دیگر را خوب و دلشان را گرم‌کنیم. پس حالا که روز 22 بهمن با آمدنتان دشمنان این کشور را مأیوس‌تر از همیشه کردید و قلب مردم مظلوم دنیا را محکم، دم همه شما دهه هشتادی‌ها گرم.

همیشه بعد از راهپیمایی 22بهمن در فلسطین، لبنان، عراق، یمن، بحرین، سوریه و حتی عربستان مسلمانان قوت قلب پیدا می‌کنند

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA