nojavan7View Portlet

امام دل‌ها

امام از یک‌سو در مقابل آمریکا، در برابر تهدیدها، در برابر صدّام متجاوز در جنگ تحمیلی، در برابر فتنه‌های داخلی ایستاد و از طرف دیگر، انسان رقّت و لطافت امام بزرگوار را مشاهده می‌کند که با پیغامی از مادر شهید چشمانش پُر از اشک می‌شود! ۱۳۹۷/۳/۱۴-رهبر انقلاب

امام دل‌ها

nojavan7View Portlet