nojavan7ContentView Portlet

آقا در جلسه درس خارج فقه از خصوصیاتی سخن گفتند که باعث کمال انسانی می‌شود
راه طلایی شدن
راستگویی، دستگیری از نیازمندان و جبران نیکی‌های دیگران، صفاتی است که خودمان و جامعه‌مان را می‌سازد

آقا در ابتدای جلسات درس خارج فقه خود، به شرح یک حدیث اخلاقی می‌پردازند. «راه طلایی شدن» موضوع شرح حدیثی اخلاقی از امام صادق (علیه‌السلام) است: «حضرت به داودبن‌سرحان میفرماید: ای داود! برخی از مکارم اخلاق به برخی دیگر وابسته است و باهم ارتباط دارد که این‌ها را خدا تقسیم میکند؛...راستگویی و صداقت با مردم در عمل، و بخشیدن به فقیری که درخواستی دارد و نیکی کردن در مقابل خوبی‌های دیگران.»

۱۳۹۷/۱۲/۱۲- رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA