nojavan7ContentView Portlet

گناه بزرگ پهلوی و قاجار

بدانید مایه‏ اصلى و نطفه‌ اصلی عقب‌ماندگى‏‌هایى که امروز شما در کشورتان ملاحظه می‌کنید، عبارت است از این که زمامداران این کشور در آن دوران که جوانش در سنین شما، باید علم مى‏‌آموخت و انسانِ بااستعدادش باید براى تولید و سازندگى و ابتکار و خلاقیّت تشویق می‌شد، آن‌ها تنبلى و خیانت کردند، به خودشان پرداختند، تن‏‌پرورى کردند، به قدرت مطلقه‏ خودشان اندیشیدند، به فکر مردم نیفتادند؛ [لذا] ما عقب ماندیم. گناه بزرگِ خاندان پهلوى و قاجار، این‌ها است.

۱۳۸۰/۷/۱۲ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA