nojavan7ContentView Portlet

يادم باشه هفته صد و بیست و دوم
امام تحول‌آفرین
شرح آیه ۴۶ سوره سبا

این خصوصیّتی که امروز بحث می‌کنیم، جزو مهم‌ترین و برجسته‌ترین خصوصیّات امام بزرگوار است و آن عبارت است از روحیه‌ تحوّل‌خواهی و تحوّل‌انگیزی امام بزرگوار. ایشان یک انسان تحوّل‌خواه بودند که نشانه‌ آن در دفتر مرحوم وزیری‌یزدی نوشته‌اند که مرحوم وزیری عین آن نوشته را، دست‌خط ایشان را به من نشان دادند؛ که دعوت می‌کند عموم را به قیامِ لله؛ یک چنین روحیه‌ای در ایشان وجود داشت.

۱۳۹۹/۳/۱۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA