nojavan7ContentView Portlet

دست در دست کتاب

فکر نکنید حساب کردن یا حساب نکردن روی حرف افراد خیلی ربطی به سن و سال‌شان دارد، انسان صدساله هم بشود باز بزرگی به عقل است. هیچ زمانی از تاریخ هم نبوده که مردم خودشان را بی‌نیاز از کتاب و دانش ببینند، جز زمانه ما که شبکه‌های اجتماعی نه تنها جای کتاب بلکه وقت با خانواده بودن را هم گرفته‌اند. اما بالاخره باید از یک جایی به خودتان تکان بدهید؛ به قول آقا بی‌مایه فطیر است. اصلا ببینیم خود ایشان در این باره چه راهنمایی‌هایی کردند؟

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA