تأثیر حضور

مهم این است که همه بیایند. اگر این همت ادامه پیدا کند، دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکند.

قلبت را به قرآن گره بزن

به ستاره ت فرصت بده

خدای متعال با آغوش باز ما را می پذیرد...

تبر به ریشه

 می خواهند فرهنگ جهاد و شهادت را از کتب درسی حذف کنند...

یک ثروت بی پایان

همه جا خرم شهر

روز فتح خرمشهر حادثه عظیمی بود. در همه کشور یک جشن عمومی خودجوش بوجود آمد.
 
رهبر انقلاب - 95/3/3

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم

روز جشن انتخابات

ماموریت مشترک آقا و شما

 تقوا و تلاش در راه وظیفه الهی اجتماعی و پایبندی به مسیر انقلاب

سهم خود برای پیش برد کشور را میشناسیم و عمل میکنیم

بعد از اعلام نتایج صبور و مهربان خواهم بود

بقیه را به پیروی از قانون دعوت می کنم

نقش_ما

با تحقیق گزینه مطلوبم را به بقیه معرفی می کنم

نقش_ما

نعمت آزادی کشورم را برای دوستانم یادآوری می کنم

فضای آزادی را جمهوری اسلامی به ما داد. اگرچه بعضی ناسپاسی میکنند و از همین فضای آزاد استفاده میکنند و آزادی را نفی میکنند. این ناشکری و ناسپاسی است که بعضی میکنند؛ خب بکنند. 

برنده اصلی انتخابات

روز جمعه هر فردی رأی بیاورد، برنده‌ی اصلی انتخابات، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی هستند.

بیمه انتخابات

انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسلامی است.

نقش_ما

به بقیه می گویم انتخابات را سَرسَری نگیرند...

نقش_ما

در حد توانم تلاش می کنم مشارکت حداکثری باشد

این طور نیست که اگر عده ی زیادی شرکت نکردند، این ها به نظام «نه» گفته اند؛ به هیچ وجه اینطور نیست.

انقلاب در انتخاب

ملت ایران این فرصت گزینش را تا قبل از  انقلاب اسلامی در هیچ دوره‌ای نداشت. قبل از انقلاب اسلامی، ملت ایران می‌نشستند تماشا می‌کردند تا کسی سر کار بیاید. چه کسی آنها را سر کار می‌آورد؟

هیچ فرقی ندارد

هدف دشمن تغییر اصل نظام اسلامی است. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد.
 
رهبر انقلاب - ۹۶/۲/۲۰