nojavan7ContentView Portlet

استفاده حداکثری

من در دوران جوانی زیاد مطالعه می‌کردم. غیر از کتاب‌های درسی خودمان، کتاب تاریخ، ادبیات، شعر، قصّه و رمان هم می‌خواندم. به کتاب قصّه خیلی علاقه داشتم و خیلی از رمان‌های معروف را در دوره نوجوانی خواندم. شعر هم می‌خواندم. من با بسیاری از دیوان‌های شعر، در دوره نوجوانی و جوانی آشنا شدم.

۱۳۷۶/۱۱/۱۴ – رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA