nojavan7ContentView Portlet

پس‌انداز بلندمدت

در دوره‌ جوانی این ذخیره‌ حافظه را که بی‌نهایت دارای ظرفیت است، هرچه می‌توانید، پر کنید. ما هرچه در جوانی در حافظه انباشتیم، امروز موجود است؛ هرچه در دوران پیری به دست می‌آوریم، ماندگاری ندارد. الان شما جوانید. این منبع قیمتىِ ارزشمند را از اطلاعات ارزشمند و مفید انباشته کنید.

۱۳۹۱/۷/۱۹-  رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA