nojavan7ContentView Portlet

پهلوی، دست‌نشانده‌ای که ایران را به انگلیس و آمریکا وابسته کرد
نقشه وابستگی

برای یک ملت، بدبختی‌ای از این بالاتر نیست. مادرِ همه آفت‌های ملی، وابستگی است. کشور ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یک کشور وابسته بود. این وابستگی، بخصوص در پنجاه‌وچند سالی که نظام منحوس و فاسد پهلوی بر سرِ کار بود، به اوج خود رسیده بود...

۱۳۷۴/۳/۱۴-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA