nojavan7ContentView Portlet

مردم هند برای نجات از وابستگی 90 سال جنگیدند
رهایی از چپاول

در هندوستان؛ نود سال - از ۱۸۵۷ تا ۱۹۴۷ - با انگلیسی‌ها جنگیدند و مبارزه کردند. آنجا هم یک عده سازش‌کار بودند، یک عده مسالمت‌آمیز برخورد می‌کردند، یک عده در خانه‌ها بودند؛ اما یک عده هم جنگیدند و بالاخره پیروز شدند؛ گاندی رهبر کشور شد؛ جواهر لعل نهرو رئیس مقتدر دولت استقلال شد و تا امروز هند یکی از کشورهای سرافراز در دنیاست.

۱۳۸۳/۹/۱۱-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA